Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η AcmonData προσφέρει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων λογισμικού για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολύ συχνά υπάρχει μια παρεξήγηση σχετικά με το λογισμικό διαχείρισης αποθήκης (WMS) και το λογισμικό εφοδιαστικής αλυσίδας (SCS). Παρά το γεγονός ότι το WMS είναι ο πυρήνας του λογισμικού της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην πραγματικότητα είναι μόνο ένα μέρος της. Άλλες ανάγκες, όπως οι μεταφορές ή η διαχείριση προαυλίου δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το λογισμικό διαχείρισης αποθήκης (WMS).


AcmonData εφαρμόζει και υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη λύση εκτελεστικού λογισμικού για την εφοδιαστική αλυσίδα, που περιλαμβάνει:

warehouse-management wharehouse-performance-management yard-management

Warehouse Management

Real time update of your warehouse, with handheld or weighing terminals, through TracePro

Warehouse Performance Management

Specific Dashboards Enable You to Monitor Performance and Adjust Processes Accordingly

Yard Management

Simplify Yard Transactions With Graphical Drag-and-Drop Functionality

labor-management supplier-management 3plbilling

Labor Management

Plan, Measure and View Labor Activities Within Your Organization

Supplier Management

Supplier Enablement Software to Strengthen Supplier Communication

3PL Billing Management

Lower 3PL Costs and Rapidly On-Board New Clients

direct-stone field-services weightbridge-management

Direct Store Delivery

Intergraded management of the orders of your sales forces in the field

Field Services

Intergraded management of the services that your technicians provide in the field

Weighbridge Management

Intergraded management of the weighing records directly from the weighbridge

Χώροι, αποθέματα, εξοπλισμός και άνθρωποι. Η βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων διανομής απαιτεί από εσάς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά όλους αυτούς τους σημαντικούς πόρους. Η επιλογή του σωστού συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS) είναι επιτακτική, ώστε η κίνηση των αποθεμάτων και οι αποστολές προς τους πελάτες να γίνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Η AcmonData προσφέρει διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

 

Λύσεις για μεγάλα κέντρα διανομής με περίπλοκες διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Λογισμικό Διαχείρισης Αποθήκης HighJump

Διαβάστε περισσότερα...
highjumplogo
Λύσεις για μικρότερες, αναπτυσσόμενες εταιρείες παραγωγής ή διανομής, με απλούστερες απαιτήσεις αποθήκης και την ανάγκη για ενημέρωση αποθήκης σε πραγματικό χρόνο, Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TracePro – WMS

Διαβάστε περισσότερα...
traceprologo