Διαχείριση Γεφυροπλάστιγγας

 traceprologo

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των αρχείων ζύγισης απευθείας από τη γεφυροπλάστιγγα

Το TracePro-WB είναι ένα ευέλικτο λογισμικό που συλλέγει δεδομένα ζύγισης οχημάτων στις γεφυροπλάστιγγες, τα διαχειρίζεται και καθιστά τη γεφυροπλάστιγγα ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (παραλαβές - προμήθειες).

 

weightbridge-management


Είναι ειδικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις με μεγάλη κίνηση, οι οποίες απαιτούν την άμεση λήψη και επεξεργασία των δεδομένων ζύγισης. Είναι φιλικό προς το χρήστη, αξιόπιστο, ασφαλές, ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις της εταιρείας.

 

Βασικές Δυνατότητες

• Έλεγχος μίας ή περισσότερων γεφυροπλάστιγγων από τον υπολογιστή (εξυπηρετητής εφαρμογής)
• Χειρισμός της γεφυροπλάστιγγας μέσω ενός ηλεκτρονικού μετρητή ή μέσω του υπολογιστή
• Ζύγιση χωρίς ζυγαριά, αλλά με τη χρήση καρτών αναγνώρισης ταυτότητας (γραμμοκώδικα, μαγνητικές, εγγύτητας, επαγωγικές)
• Ετικέτες βάρους, δελτία αποστολής, εκτυπώσεις τιμολόγιων
• 1η - 2η ζύγιση ή μόνο 2η ζύγιση, με σταθερό απόβαρο οχήματος
• Κοινή μνήμη γεφυροπλαστίγγων (1η ζύγιση σε μια γεφυροπλάστιγγα και 2η ζύγιση σε μια άλλη)
• Πλήρης διαχείριση των στοιχείων ζύγισης (Αυτοκίνητα, Πελάτες, Προμηθευτές, Τύποι κ.λπ.)
• Προσαρμοσμένη δημιουργία αναφορών από το Report Generator
• Συνεργασία με κεντρικά συστήματα διαχείρισης πόρων (ERP)
• Υποστήριξη περιφερειακού εξοπλισμού, όπως μπάρες και λάμπες κυκλοφορίας, φωτοκύτταρα για τον έλεγχο της θέσης του οχήματος, ηλεκτρονικές πινακίδες μηνυμάτων, κόρνες / φωτεινές ενδείξεις, προγραμματισμένοι διακόπτες ή πληκτρολόγιο οδηγού