Διαχείριση Προμηθευτών

Λογισμικό Πρόσβασης Προμηθευτών για την Ενίσχυση της Επικοινωνίας με τους Προμηθευτές

Η ικανότητά σας να ικανοποιείτε τη ζήτηση των πελατών εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα των προμηθευτών σας να ανταποκριθούν. Αλλά είναι πιθανό να αντιμετωπίζετε μια συνεχή μάχη με παρατάσεις, ελλείψεις υλικών, απρογραμμάτιστες παραλαβές, υψηλό κόστος αποθεμάτων και μεταφορικών, θέματα συμμόρφωσης των πωλητών και δυσκολία συμφωνίας των τιμολογίων. Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να επιλυθούν με τη επικοινωνία συστήματος με σύστημα ανάμεσα σ' εσάς και τους προμηθευτές σας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό πρόσβασης προμηθευτών.

Το λογισμικό πρόσβασης προμηθευτών HighJump™ Supplier Advantage σάς δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε δραστικά την ταχύτητα λήψης λειτουργιών, να μειώσετε τα επίπεδα αποθεμάτων και να σπρώξτε εργασίες, όπως η σήμανση, στους προμηθευτές σας είτε βρίσκονται κοντά σας είτε στη άλλη άκρη του κόσμου. Μια ασφαλής διαδικτυακή πύλη παρέχει τη βάση για ανταλλαγή πληροφοριών και βελτιωμένη εικόνα των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, καθοριστικούς παράγοντες για την ενίσχυση της συνεργασίας και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η επίτευξη και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ του κέντρου διανομής σας και του δικτύου προμηθευτών σας μειώνει τους χρόνους μέσω της μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο της ζήτησης, της κατάστασης της παραγγελίας και των πιθανών εξαιρέσεων.
Το HighJump Supplier Advantage διαθέτει επίσης ισχυρή λειτουργικότητα στη διαχείριση κρίσεων, ώστε να προάγει την προληπτική αναγνώριση και επίλυση ζητημάτων. Αυτό μειώνει το κόστος, ειδοποιώντας τους διευθυντές και τους προμηθευτές (μέσω e-mail, τηλεειδοποίησης, φαξ ή τηλεφώνου) να αναφέρουν τα εν λόγω ζητήματα και τις εξαιρέσεις.

 

highjump-logo