Διαχείριση Τιμολόγησης 3PL

Λογισμικό Διαχείρισης Χρεώσεων για Προμηθευτές Υπηρεσιών Logistics / 3PLs

Χαμηλότερο κόστος 3PL και Ταχεία Στρατολόγηση Νέων Πελατών

Είτε αποκαλείτε την επιχείρησή σας πάροχο υπηρεσιών logistics τρίτων (3PL) είτε εξωτερικό προμηθευτή logistics (OLP) ή προμηθευτή υπηρεσιών logistics (LSP), το λογισμικό HighJump™ Billing Management μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ακρίβεια και τις υπηρεσίες τιμολόγησης, να καταγράψετε ακριβείς χρεώσεις από πελάτη σε πελάτη και να αυξήσετε τα περιθώρια κέρδους.
Το HighJump™ Billing Management βοηθά στο να διασφαλιστούν τα μέγιστα έσοδα και ο ελάχιστος χρόνος κύκλου τιμολόγησης, καθιστώντας δυνατή την τιμολόγηση βάσει δραστηριότητας για κάθε πελάτη σύμφωνα με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του. Οι κατάλληλες χρεώσεις για την αποθήκευση εμπορευμάτων, και για κάθε άλλη υπηρεσία που προσφέρετε ως πάροχος υπηρεσιών logistics, δημιουργούνται αυτόματα.
Οι δυνατότητες του HighJump™ Billing Management εκτείνονται πολύ πέρα από την τιμολόγηση και τη δημιουργία αναφορών. Αυτή η ολοκληρωμένη λύση μπορεί επίσης σας να βοηθήσει να κάνετε την επιχείρησή σας ελκυστικότερη προς τους υπάρχοντες και τους επίδοξους πελάτες, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προσφέρετε περισσότερες υπηρεσίες πρόσθετης αξίας, ανώτερο έλεγχο αποθεμάτων και συνολική μείωση κόστους - κάνοντάς σας να ξεχωρίζετε σε μια τυποποιημένη αγορά logistics.

Οφέλη του HighJump™ 3PL Billing Management

• Εξαλείψτε πολλές αναποτελεσματικές διαδικασίες στο χαρτί
• Δημιουργήστε μια ενιαία πλατφόρμα τιμολόγησης για πολλές εφαρμογές της εφοδιαστικής αλυσίδας που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών
• Ορίστε συμβάσεις τιμολόγησης τόσο σε επίπεδο πελάτη όσο και σε επίπεδο αποθήκης
• Βελτιώστε την ακρίβεια πρόβλεψης
• Ενισχύστε την ικανότητα λήψης αποφάσεων

highjump-logo