Ιχνηλασιμότητα στη Μεταλλουργία

traceprologo 

 

Μια ολοκληρωμένη λύση για την επεξεργασία σιδήρου, χάλυβα και κάθε είδους μετάλλου

Το TracePro Iron είναι μια ειδική κάθετη λύση για όλες τις εταιρείες επεξεργασίας κάθε είδους μετάλλου, όπως ο σίδηρος, ο χάλυβας, κ.λπ.
Παρέχει πλήρη έλεγχο ολόκληρης της εκτέλεσης παραγωγής και καταγράφει κάθε βήμα των logistics, από την παραλαβή μέχρι την παράδοση στον πελάτη.
Το TracePro Iron δεν είναι απλώς ένα λογισμικό. Πρόκειται για ένα εκτελεστικό σύστημα παραγωγής και συνδέεται με τα βιομηχανικά τερματικά και με όλες τις ζυγαριές στο εργοστάσιό σας. Έτσι το TracePro Iron ελέγχει κάθε βήμα της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο και σας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με το τι συμβαίνει πραγματικά στο χώρο παραγωγής.

Οφέλη

• Πλήρης ιχνηλασιμότητα του συνόλου της παραγωγής
• Βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού
• Μείωση της αλληλεπικάλυψης εργασιών
• Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης της Διοίκησης σε περιπτώσεις προβλημάτων
• Βελτιίωση των διαδικασιών αναφορών και παρακολούθησης
• Καταπολέμηση της γραφικής εργασίας
• Εφαρμογή προτύπων λειτουργίας
• Συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO x και άλλα πρότυπα ποιότητας ανάλογα με τη χώρα σας
• Εύκολη διαχείριση λογιστικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας
• Έλεγχος & διασφάλιση ποιότητας

Δυνατότητες

• Παραλαβή αγαθών απευθείας από τη γεφυροπλάστιγγα ή τη ζυγαριά γερανού
• Σήμανση & κωδικοποίηση με βιομηχανικά τερματικά & εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένα σε ασύρματη ζυγαριά γερανού
• Σήμανση & κωδικοποίηση με βιομηχανικά τερματικά & εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένα σε ασύρματη ζυγαριά εδάφους
• Τερματικό συλλογής δεδομένων για όλες τις εγγραφές σε πραγματικό χρόνο
• Εντολές παραγωγής
• Χειριστές, εργάτες ή οποιοιδήποτε άλλοι υπαλλήλοι που εμπλέκονται σε κάθε εντολή παραγωγής
• Χρονοδιάγραμμα για κάθε παραγγελία ή εργασία παραγωγής
• Όγκος παραγωγής
• Συλλογή παραγγελιών απευθείας από τη γεφυροπλάστιγγα ή τη ζυγαριά γερανού