Ιχνηλασιμότητα στην Κατασκευή Μηχανημάτων

traceprologo 

 

Όσο μεγάλα ή μικρά είναι τα μηχανήματα που κατασκευάζετε, το TracePro σας βοηθά να εντοπίσετε αυτά και την επεξεργασία τους

Το TracePro MC είναι μια παραμετροποίηση του λογισμικού TracePro, ειδικά διαμορφωμένη για τις εταιρείες που παράγουν κάθε είδους μηχανήματα, από κινητήρες και μηχανολογικό εξοπλισμό μέχρι επαγγελματικές κουζίνες και σιλό. Έχουμε πλήρη επίγνωση των ειδικών αναγκών αυτού του είδους της βιομηχανίας παραγωγής. Ένα κανονικό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης που παρακολουθεί μόνο τα τελικά προϊόντα πριν αποσταλούν στον πελάτη δεν μπορεί να τις καλύψει. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν πολλές πρώτες ύλες και μια πολύ περίπλοκη διαδικασία παραγωγής.
Το TracePro αρχίζει με την παραλαβή των πρώτων υλών και τη διαδικασία τακτοποίησής τους στην αποθήκη. Μετά ακολουθεί το σημαντικότερο μέρος της εφαρμογής - η παρακολούθηση της παραγωγής. Τα υλικά μεταφέρονται σε συγκεκριμένους χώρους παραγωγής ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία, με τη χρήση φορητών τερματικών ή βιομηχανικών υπολογιστών που τοποθετούνται στα κέντρα εργασίας, προκειμένου να αποθηκεύσουν αυτόματα όλα τα δεδομένα και να είναι σε θέση να παρακολουθούν κάθε υλικό και κάθε τελικό προϊόν. Η εφαρμογή ολοκληρώνει τις ενέργειές της με την καταγραφή κάθε τελικού προϊόντος και φυσικά με τη διαλογή και τις υπόλοιπες διαδικασίες logistics.
Το TracePro MC καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής και όχι μόνο τις διαδικασίες αποθήκης. Με αυτή την ευέλικτη και προσιτή παραμετροποίηση του TracePro, οι κατασκευαστές μηχανημάτων μπορούν να παρακολουθούν κάθε υλικό και έτοιμο προϊόν και να ελέγχουν ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία.

Οφέλη

• Πλήρης ιχνηλασιμότητα του συνόλου της παραγωγής
• Βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού
• Μείωση της αλληλεπικάλυψης εργασιών
• Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης της Διοίκησης σε περιπτώσεις προβλημάτων
• Βελτίωση των διαδικασιών αναφορών και παρακολούθησης
• Καταπολέμηση της γραφικής εργασίας
• Εφαρμογή προτύπων λειτουργίας
• Συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO και άλλα πρότυπα ποιότητας ανάλογα με τη χώρα σας
• Εύκολη διαχείριση ιχνηλασιμότητας
• Ποιοτικός έλεγχος

Δυνατότητες

• Διαχείριση πλήρους ιχνηλασιμότητας
• Διαχείριση πρώτων υλών ανά αριθμό παρτίδας
• Διαχείριση παραλαβών μέσω προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) που χρησιμοποιούν barcode και έλεγχος εντολών αγοράς
• Αυτόματη δημιουργία αριθμού παρτίδας και σήμανση των παραληφθέντων υλικών
• Διαδικασία τακτοποίησης στην αποθήκη
• Εσωτερικές μετακινήσεις μέσα στην ή/και από την αποθήκη προς τις ζώνες παραγωγής
• Παρακολούθηση & έλεγχος μηχανημάτων παραγωγής
• Πλήρης διαχείριση αποθεμάτων / στοκ
• Παρακολούθηση παλετών
• Διαχείριση υλικών συσκευασίας
• Παρακολούθηση και ανάλυση υπαλλήλων
• Συλλογή παραγγελιών μέσω προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) που χρησιμοποιούν barcode και έλεγχος εντολών πώλησης
• Συσκευασία και Aποστολή
• Ενσωμάτωση με όλα τα ERPs