Ιχνηλασιμότητα στις βιομηχανίες Πλαστικών & Ελαστικών

traceprologo 

 

Λύση ιχνηλασιμότητας για τις βιομηχανίες που παράγουν WPR, σωλήνες, καλώδια, μπουκάλια, κ.λπ.

Το TracePro για βιομηχανίες πλαστικών και ελαστικών είναι μια ειδική παραμετροποίηση του λογισμικού TracePro, ειδικά σχεδιασμένη για τις επιχειρήσεις που παράγουν πλαστικά προϊόντα συσκευασίας, ιδιαίτερα για τη βιομηχανία τροφίμων. Είναι γνωστό ότι κάθε προϊόν διατροφής πρέπει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες ιχνηλασιμότητας και να συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς σύμφωνα με τους νόμους της χώρας του. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι οποιοδήποτε άλλο υλικό έρχεται σε επαφή με το φαγητό πρέπει επίσης να ακολουθεί το πρότυπο της ιχνηλασιμότητας. Πολλές εταιρείες δεν είναι εξοικειωμένες με τέτοια συστήματα, επειδή δεν ανήκουν στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους. Κατά συνέπεια είναι πολύ δύσκολο για αυτές να παρακολουθούν κάθε υλικό και κάθε τελικό προϊόν και να διατηρούν την ιχνηλασιμότητα, χρησιμοποιώντας στοιχεία γραμμένα σε χαρτί. Για το σκοπό αυτό απαιτείται μια ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη λύση. Από την άλλη πλευρά, εφόσον αυτό δεν αποτελεί μέρος του πυρήνα των δραστηριοτήτων τους, μια οικονομική λύση είναι επιβεβλημένη.
Το TracePro καλύπτει επιτυχώς το κενό αυτό με αυτή την ευέλικτη και προσιτή παραμετροποίηση ειδικά για την εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας για κατασκευαστές πλαστικών.

Οφέλη

• Πλήρης ιχνηλασιμότητα παραγωγής και συσκευασίας
• Βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού
• Μείωση της αλληλεπικάλυψης εργασιών
• Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης της Διοίκησης σε περιπτώσεις προβλημάτων
• Βελτίωση των διαδικασιών αναφορών και παρακολούθησης
• Καταπολέμηση της γραφικής εργασίας
• Εφαρμογή προτύπων λειτουργίας
• Συμμόρφωση με BRC - ΕΟΠ HACCP, ISO και άλλα πρότυπα, ανάλογα με τη χώρα σας
• Εύκολη διαχείριση λογιστικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας
• Ποιοτικός έλεγχος

Δυνατότητες

• Διαχείριση πλήρους ιχνηλασιμότητας
• Υποστήριξη μεικτών παρτίδων
• Διαχείριση πρώτων υλών ανά αριθμό παρτίδας
• Διαχείριση παραλαβών μέσω προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) που χρησιμοποιούν barcode και έλεγχος εντολών αγοράς
• Αυτόματη δημιουργία αριθμού παρτίδας και σήμανση των παραληφθέντων υλικών
• Διαδικασία τακτοποίησης στην αποθήκη
• Εσωτερικές μετακινήσεις μέσα στην ή/και από την αποθήκη προς τις ζώνες παραγωγής
• Παρακολούθηση και έλεγχος μηχανημάτων παραγωγής
• Πλήρης διαχείριση αποθεμάτων / στοκ
• Παρακολούθηση παλετών
• Διαχείριση υλικών συσκευασίας
• Παρακολούθηση και ανάλυση υπαλλήλων
• Συλλογή παραγγελιών μέσω προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) που χρησιμοποιούν barcode και έλεγχος εντολών πώλησης
• Συσκευασία και Aποστολή
• Ενσωμάτωση με όλα τα ERPs