Ιχνηλασιμότητα στον Ηλεκτρικό Εξοπλισμό

traceprologo

 

Επιτυχής εντοπισμός κάθε τμήματος του προϊόντος σας, από τον προμηθευτή ως τον τελικό πελάτη

Το TracePro EL είναι μια ειδική παραμετροποίηση του λογισμικού TracePro ειδικά για επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό όλων των ειδών, από κάμερες και θυροτηλέφωνα μέχρι διακόπτες και ειδικές βιομηχανικές ηλεκτρικές κατασκευές. Αυτές οι εταιρείες γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της διαδικασίας παραγωγής τους - το ίδιο κι εμείς. Δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες με ένα απλό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης, που παρακολουθεί μόνο τα τελικά προϊόντα πριν αποσταλούν στον πελάτη. Διαθέτουν πολλές πρώτες ύλες και μια πολύ περίπλοκη διαδικασία παραγωγής.
Το TracePro αρχίζει με την παραλαβή των πρώτων υλών και τη διαδικασία τακτοποίησής τους στην αποθήκη. Μετά ακολουθεί το σημαντικότερο μέρος της εφαρμογής - η παρακολούθηση παραγωγής. Τα υλικά μεταφέρονται σε συγκεκριμένους χώρους παραγωγής ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία, με τη χρήση φορητών τερματικών ή βιομηχανικών υπολογιστών που τοποθετούνται στα κέντρα εργασίας, προκειμένου να αποθηκεύουν αυτόματα όλα τα δεδομένα και να είναι σε θέση να παρακολουθούν κάθε υλικό και κάθε τελικό προϊόν. Η εφαρμογή ολοκληρώνει τις ενέργειές της με την καταγραφή κάθε τελικού προϊόντος και φυσικά με τη διαλογή και τις υπόλοιπες διαδικασίες logistics.
Το TracePro MC καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής και όχι μόνο τις διαδικασίες αποθήκης. Με αυτή την ευέλικτη και προσιτή παραμετροποίηση το TracePro εξειδικεύεται στο να βοηθάει τις εταιρείες που παράγουν κάθε είδους ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό να παρακολουθούν κάθε υλικό και έτοιμο προϊόν και να ελέγχουν όλη τη διαδικασία παραγωγής.

Οφέλη

• Πλήρης ιχνηλασιμότητα του συνόλου της παραγωγής
• Βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού
• Μείωση της αλληλεπικάλυψης εργασιών
• Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης της Διοίκησης σε περιπτώσεις προβλημάτων
• Βελτίωση των διαδικασιών αναφορών και παρακολούθησης
• Εξάλειψη της γραφικής εργασίας
• Εφαρμογή προτύπων λειτουργίας
• Συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO και άλλα πρότυπα, ανάλογα με τη χώρα σας
• Εύκολη διαχείριση ιχνηλασιμότητας
• Ποιοτικός έλεγχος

Δυνατότητες

• Διαχείριση πλήρους ιχνηλασιμότητας
• Διαχείριση πρώτων υλών ανά αριθμό παρτίδας
• Διαχείριση παραλαβών μέσω προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) που χρησιμοποιούν barcode και έλεγχος εντολών αγοράς
• Αυτόματη δημιουργία Αριθμού Παρτίδας και σήμανση των παραληφθέντων υλικών
• Διαδικασία τακτοποίησης στην αποθήκη
• Εσωτερικές μετακινήσεις μέσα στην ή/και από την αποθήκη προς τις ζώνες παραγωγής
• Παρακολούθηση & έλεγχος μηχανημάτων παραγωγής
• Πλήρης διαχείριση αποθεμάτων / στοκ
• Παρακολούθηση παλετών
• Διαχείριση υλικών συσκευασίας
• Παρακολούθηση και ανάλυση υπαλλήλων
• Συλλογή παραγγελιών μέσω προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) που χρησιμοποιούν barcode και έλεγχος εντολών πώλησης
• Συσκευασία και Aποστολή
• Ενσωμάτωση με όλα τα ERPs