Κωδικοποίηση & Σήμανση

Η Acmon Data προσφέρει ένα πλήρες φάσμα λύσεων σήμανσης και κωδικοποίησης για κάθε τύπο συσκευασίας, καλύπτοντας κάθε προσωπική ανάγκη του πελάτη, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες γραμμοκώδικα (barcode) και αναγνώρισης ασύρματης τεχνολογίας (RFID).

Ξεκινώντας με την πρωτογενή κωδικοποίηση (τεμάχιο) και συνεχίζοντας με τη δευτερογενή κωδικοποίηση και σήμανση παλετών, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας φέρουν ετικέτες, ως εκ τούτου αναγνωρίζονται εύκολα, είναι πλήρως ανιχνεύσιμα και συμμορφώνονται με κάθε σχετικό κανονισμό, καθώς και με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Για να καλύψει όλα τα παραπάνω η AcmonData ενσωματώνει λύσεις συνδέοντας υψηλής ποιότητας λογισμικό που αναπτύσσει η ίδια με συστήματα υλικού εξοπλισμού από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής.

Η AcmonData μπορεί να καλύψει τις όποιες ειδικές απαιτήσεις για τη σήμανση και την κωδικοποίηση των προϊόντων σας, προσφέροντας μια ποικιλία από απλές λύσεις με αυτόνομο λογισμικό και εκτυπωτές desktop, μέχρι πιο πολύπλοκα συστήματα με μονάδες Print & Apply και εξελιγμένο λογισμικό για τη διαχείριση διαφορετικών χαρακτηριστικών και ουρών αναμονής.