Λογισμικό TracePro

Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής και Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης. H πιο έξυπνη ολοκληρωμένη εφαρμογή ελέγχου παραγωγής και διαχείρισης αποθήκης για την εξασφάλιση…

Επιθεώρηση Ποιότητας Προϊόντων

Εξοπλισμός επιθεώρησης της γραμμής παραγωγής για πλήρη έλεγχο ποιότητας και ανίχνευση μόλυνσης. Ολοκληρωμένες Λύσεις Επιθεώρησης Προϊόντων προς επεξεργασία και…

Λογισμικό HighJump

Διαχείριση Αποθήκης για Μεγάλες Αποθήκες, Κέντρα Διανομής είτε Αποθήκες Πολλαπλών Χρήσεων. Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών HighJump Ρυθμιζόμενο και Κλιμακούμενο: διαθέσιμο για…

Λύσεις Εκτύπωσης & Εφαρμογής Ετικετών

Ολοκληρωμένη λύση για αυτοματοποιημένη εκτύπωση και εφαρμογή ετικετών. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ολόκληρη τη διαδικασία, από τις τεχνικές προδιαγραφές μέχρι…

Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού

traceprologo

 

Οι επιχειρήσεις παραγωγής κάθε μεγέθους έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το εργατικό δυναμικό τους και να επιτύχουν τη μέγιστη κερδοφορία

Η διαχείριση του εργατικού δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία παραγωγής. Το ενημερωμένο και καλά καθοδηγούμενο προσωπικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική εκτέλεση των λειτουργιών παραγωγής.
Ως μέρος ενός λογισμικού που ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής, καθώς και τη συνολική ροή εργασίας και τη διαχείριση εργασιών, το TracePro βοηθά τον επόπτη παραγωγής να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, και να αναθέσει εργασίες στο προσωπικό. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχει το προσωπικό στις εργασίες ανά λειτουργία, ρόλο, αγαθό και προϊόν. Αυτές οι συμβουλές ως προς τις δυνατότητες που υπάρχουν τελειοποιεί την κατανομή του εργατικού δυναμικού και τη συμβολή του.
Οι ανατεθείσες εργασίες και τα επακόλουθα καθήκοντα εμφανίζονται στις κατάλληλες συσκευές (κινητά ή σταθερά βιομηχανικά τερματικά) στο χώρο παραγωγής. Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται τόσο για να καθοδηγήσουν τους εργαζομένους βήμα-βήμα στην εκτέλεση της ανατεθείσας εργασίας / καθήκοντος όσο και για να συλλέξουν και να καταγράψουν τους χρόνους εργασίας των εργαζομένων σε κάθε ένα από αυτά, σε πραγματικό χρόνο.
Το TracePro Labor Management σάς παρέχει τα εργαλεία για να δείτε καθαρά τι συμβαίνει σε κάθε εγκατάσταση, τμήμα, γραμμή παραγωγής, μηχάνημα, και κέντρο κόστους, για να εντοπίσετε όλες τις ανακολουθίες, καθώς συμβαίνουν, και να κάνετε τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να αυξήσετε την απόδοση και την κερδοφορία. Επιπλέον ενημερώνει τη Διοίκηση σχετικά με το χρόνο που δαπανάται σε κάθε κέντρο κόστους από κάθε εργαζόμενο για κάθε ανατεθείσα εργασία σε πραγματικό χρόνο.

Οφέλη

• Πιο αποτελεσματική και σαφής διαχείριση των απαιτήσεων σε εργατικό δυναμκό
• Αποτελεσματική τοποθέτηση του κατάλληλου προσωπικού σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα (έλεγχος διαθεσιμότητας)
• Το κόστος υπερεργασίας, η ημιτελής εργασία (WIP), καθώς και οι διοικητικές δαπάνες μπορούν τώρα να ελεγχθούν
• Μάθετε το κόστος απασχόλησης για κάθε παραγόμενο προϊόν
• Συμμόρφωση με τους κανονισμούς των σωματείων, της κυβέρνησης, τους εταιρικούς, και των πελατών
• Επίτευξη βέλτιστης αξιοποίησης του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού σας
• Βεβαιωθείτε ότι τα δελτία χρόνου εργασίας είναι ακριβή
• Μείωση του κόστους παραγωγής σας

Δυνατότητες

• Εξασφαλίστε τη μέγιστη παραγωγικότητα χάρη στη σωστή ενημέρωση του προσωπικού σας
• Διαχείριση ρόλων, ευθυνών και προσόντων / κατάταξης προσωπικού
• Βελτιστοποίηση του επιπέδου των απαιτούμενων πόρων και κατανομή τους
• Μείωση της διάρκειας διαδικασιών με τη μέτρηση και τη μείωση του έμμεσου χρόνου, που δεν προσθέτει αξία στο προϊόν
• Αύξηση της απόδοσης στο χώρο παραγωγής αξιοποιώντας καλύτερα το εργατικό δυναμικό
• Βελτίωση του προγραμματισμού του προσωπικού σας με τα σωστά στοιχεία, ώστε οι γραμμές παραγωγής να ξεκινoύν στην ώρα τους
• Αυτοματοποίηση των αιτήσεων αδειών και απουσίας και της διαδικασίας έγκρισής τους
• Bελτίωση της παραγωγικότητας μέσω διαχείρισης των εργασιών, των πληροφοριών κοστολόγησης και του προϋπολογισμού

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η AcmonData προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, συνδυάζοντας τo υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας των στελεχών της με τις ειδικές ανάγκες του κάθε πελάτη. Ελέγξτε όλες τις κινήσεις και την αποθήκευση υλικών στην αποθήκη σας και επεξεργαστείτε όλες τις σχετικές συναλλαγές.


Διαχείριση Εκτέλεσης Παραγωγής

Το TracePro είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τις εταιρείες παραγωγής με σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα μιας διαδικασίας. Το TracePro ελαχιστοποιεί το χρόνο και το κόστος παραγωγής, αναθέτοντας σε μια μονάδα παραγωγής τι να κατασκευάσει, πότε, με ποιο προσωπικό, καθώς και με ποιον εξοπλισμό.


Λύσεις Ιχνηλασιμότητας

Ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία με πολύ υψηλές απαιτήσεις σε ακρίβεια και ένα τεράστιο όγκο δεδομένων προς διαχείριση. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός ειδικού, ευέλικτου, αυτόματου συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων για την επεξεργασία και τον έλεγχό τους ακριβώς τη στιγμή που δημιουργούνται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαδικασίας παραγωγής.


Επιθεώρηση Προϊόντων

Ανιχνευτές μετάλλων με μέγιστη ευαισθησία και αξιόπιστη απόδοση σε δίκτυο, φερέγγυα συστήματα ακτίνων Χ για την ανίχνευση πυκνών μολυντών και μία γκάμα ποιοτικών ελέγχων και ταχέων ελέγχων βάρους σε σειρά, που προσφέρουν παραγωγικότητα και κερδοφορία στις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, φαρμακευτικών, χημικών και μη εδώδιμων προϊόντων.


Κωδικοποίηση & Σήμανση

Σας προσφέρουμε μια πλήρη λύση για την αυτοματοποιημένη εκτύπωση και εφαρμογή ετικετών - συστήματα Print & Apply, σύγχρονους προγραμματιστές inkjet και λέιζερ και λύσεις RF-ID (Αναγνώρισης Ασύρματης Συχνότητας). Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ολόκληρη τη διαδικασία, από τις τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την εγκατάσταση και τη συντήρηση.