Μειώσεις στα δημοτικά τέλη στον Πειραιά

Μειώσεις στα δημοτικά τέλη στον Πειραιά

Μειώσεις και πλήρης απαλλαγή σε πολλές των περιπτώσεων.

Μειώσεις ύψους 3% θα υπάρξουν στα δημοτικά τέλη στον Πειραιά, ανεξάρτητα από την κατηγορία του νοικοκυριού.


Επιπρόσθετα πολύ σημαντικό είναι να σημειωθεί πως θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή για ΑμεΑ αλλά και απόρους.


Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά.