Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανός να ανοίξει γραφείο πρωθυπουργού στον νέο πλανήτη που ανακάλυψε η NASA…

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανός να ανοίξει γραφείο πρωθυπουργού στον νέο πλανήτη που ανακάλυψε η NASA…