Αν ο Τούρκος αξιωματικός έμπαινε στο Πολυτεχνείο θα είχε πραγματικό άσυλο..

Αν ο Τούρκος αξιωματικός έμπαινε στο Πολυτεχνείο θα είχε πραγματικό άσυλο..