Πρωτομαγιά με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Πρωτομαγιά με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Τροπολογία των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Με τροπολογία των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί κινητών κι ακίνητων στοιχείων για οφειλές προς το Δημόσιο καθίστανται υποχρεωτικοί από την 1η Μαΐου.

 

Όσον αφορά σε οφειλές προς τράπεζες και ιδιώτες, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα αρχίσουν την 21η Φεβρουαρίου.

 

Η τροπολογία, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

 

«Η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτων μπορεί να εφαρμοσθεί αναλογικά και για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών πραγμάτων.

 

Αυξάνεται σε 40 ημέρες ο χρόνος κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων και κινητών πραγμάτων πριν τη διενέργειά του. Στην περίπτωση των πλειστηριασμών κινητών πραγμάτων, αυτό το χρονικό διάστημα ήταν σήμερα 3 ημέρες ενώ γιατους πλειστηριασμούς ακινήτων η υφιστάμενη νομοθεσία προέβλεπε διάσημα 20 ημερών.

 

Καταργούνται, ως αναχρονιστικές διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως τοιχοκόλληση και δημοσίευση σε εφημερίδα και εισάγεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοσίευσης των περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων και ακινήτων στο δικτυακό τόπο του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα πρότυπα της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

Για τα προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων ακινήτων που έχουν ήδη επιβληθεί επαναπροσδιορίζεται η τιμή πρώτης αναφοράς και ορίζεται ότι αυτή θα είναι η εμπορική των ακινήτων.

 

Η σύνταξη του προγράμματος πλειστηριασμού μπορεί να ανατεθεί από τον προϊστάμενο της επισπεύδουσας υπηρεσίας σε δικαστικό επιμελητή.

 

Τροποποιούνται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ και προβλέπεται ότι προηγείται του Δημοσίου η καταβολή μισθών έξι μηνών που αφορούν οφειλές προς εργαζόμενους».

Σχετικά Άρθρα