Ευλυγισία και μυϊκές διατάσεις

Ευλυγισία και μυϊκές διατάσεις

Η επίδραση των μυϊκών διατάσεων στην προπόνηση

Η προπόνηση ευλυγισίας με στόχο τη διάταση των σκελετικών μυών και την αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων αποτελεί διαδεδομένη πρακτική σχεδόν σε όλες τις προπονητικές δραστηριότητες, είτε μέσα στον χώρο ενός γυμναστηρίου, είτε σε αθλητικές ομάδες-ομοσπονδίες.

 

Καταρχήν ορίζοντας τις δύο αυτές έννοιες, ο όρος «μυϊκές διατάσεις» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο χειρισμών οι οποίοι αυξάνουν παροδικά το εύρος κίνησης μιας άρθρωσης, ενώ ως «ευλυγισία» ορίζεται το μόνιμα αποκτημένο μέγιστο εύρος κίνησης το οποίο μετράται σε μια άρθρωση ή σε ομάδα αρθρώσεων.

 

Αναλύοντας παραπάνω το κομμάτι των μυϊκών διατάσεων, τις χωρίζουμε σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

1 - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ, όπου η θέση διάτασης διατηρείται σταθερή για ένα διάστημα που συνήθως κυμαίνεται από 10 έως 30 δευτερόλεπτα. Τις στατικές διατάσεις τις χωρίζουμε

-στις ενεργητικές (διατάσεις όπου η θέση διάτασης διατηρείται με την ενεργητική σύσπαση/ δύναμη των αγωνιστών μυών της κίνησης) και

–στις παθητικές (διατάσεις όπου η θέση διάτασης διατηρείται με εξωτερική «βοήθεια», δηλαδή με τη βαρύτητα ενός μέλους του ασκούμενου, με έναν ιμάντα ή έναν βοηθό.)

 

2 - ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ, στις οποίες εκτελούνται κινήσεις σ’ ένα αυξανόμενο εύρος κίνησης με σταθερή ή αυξανόμενη ταχύτητα κίνησης για 10-12 φορές. Στις δυναμικές διατάσεις εκτελούνται ελεγχόμενες αιωρητικές κινήσεις, οι οποίες συνήθως αποτελούν μέρος καθημερινών-λειτουργικών κινήσεων και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ως «λειτουργικές διατάσεις» από προπονητές και φυσικοθεραπευτές.

 

3- ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (PNF), όπου χρησιμοποιούνται ενεργητικές και παθητικές διατάσεις σε συνδυασμό με ισομετρικές συσπάσεις των αγωνιστών ή ανταγωνιστών μυών, με στόχο να αξιοποιηθούν οι αντιδράσεις των ιδιοδεκτικών υποδοχέων των μυών και των τενόντων για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάταση

 

lk1 1

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η διαφοροποίηση μεταξύ των δυναμικών διατάσεων και των βαλλιστικών διατάσεων. Οι δυναμικές διατάσεις δεν πρέπει να συγχέονται με τις βαλλιστικές διατάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ταλαντεύσεις σε ακραίες θέσεις διάτασης με πιο απότομες κινήσεις, χρησιμοποιώντας την ορμή του σώματος ή των μελών του. Η γρήγορη παραγωγή υψηλής τάσης μέσα στους μύες και η ενεργοποίηση του μυοτατικού αντανακλαστικού - σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι σε άλλα είδη διάτασης- αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Συνεπώς, οι βαλλιστικές διατάσεις πρέπει να γίνονται με προσοχή και υπό την επίβλεψη ειδικών-πιστοποιημένων προπονητών για την ασφαλή και άρτια εκτέλεσή τους.

 

lk1 2

 

Αν και οι διατάσεις κατά την προθέρμανση θεωρούνταν ως μέσο προστασίας από μυϊκούς τραυματισμούς, υπάρχουν ποικίλες βιβλιογραφικές έρευνες που δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση των διατάσεων στην πρόληψη τραυματισμών, ενώ άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι η χρήση στατικών διατάσεων στην προθέρμανση μπορεί να είναι ακόμα και επιζήμια. Παρόλα αυτά όμως, η αύξηση της ελαστικότητας των μυών με τη συστηματική προπόνηση ευλυγισίας που περιλαμβάνει στατικές διατάσεις, φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα μυϊκών τραυματισμών και συνεπώς συνιστάται να γίνεται σε όλα τα προπονητικά πλάνα-συστήματα.

 

References

* Alpkaya U, Koceja D. (2007). The effects of acute static stretching on reaction time and force. J Sport MedPhys Fit 47(2): 147-150

* American College of Sports Medicine. (2010). ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 8th ed. Philadelphia (PA): Lippincott, Williams & Wilkins, p. 173.

* Yuktasir, B., & Kaya, F. (2009). Investigation into the long-term effects of static and PNF stretching exercises on range of motion and jump performance. Journalofbodyworkandmovementtherapies, 13(1), 11-21.

* Donti, O., Tsolakis, C., Bogdanis, G. (2014). Acute and chronic effects of static stretching on sports performance: physiological bases and practical applications. Hellenic Society of Biochemistry and Physiology of Exercise

* Kokkonen, J., Nelson, A. G., & Cornwell, A. (1998). Acute muscle stretching inhibits maximal strength performance. Researchquarterlyforexerciseandsport, 69(4), 411-415.

* Rubini, E. C., Costa, A. L., & Gomes, P. S. (2007). The effects of stretching on strength performance. Sportsmedicine, 37(3), 213-224.