Βιομηχανική Παραγωγή

Το TracePro σάς δίνει μόνο ό,τι χρειάζεστε

Δείτε εδώ τις λύσεις μας για τις διαδικασίες παραγωγής σας

 

production-planning batch data-collection

Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής

Ένα σημαντικό εργαλείο για τις εταιρείες παραγωγής, με σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των διαδικασιών 

Εκτέλεση & Ανάλυση Παρτίδων

Χειροκίνητη ή αυτόματη εκτέλεση συνταγών και διαχείριση πρώτων υλών άμεσα από τα τερματικά ζύγισης

Ανάλυση Συλλογής Δεδομένων

Καταγράψτε τα πραγματικά δεδομένα σχετικά με καταστάσεις και διαδικασίες στο εργοστάσιό σας

maintenance productivity job-management

Σύστημα Διαχείρισης Συντήρησης

λοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και πλήρης έλεγχος της συντήρησης της εταιρείας σας

Παραγωγικότητα και Απόδοση

Το TracePro υπολογίζει τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και εκδίδει τις αντίστοιχες εκθέσεις και γραφικές παραστάσεις

Διαχείριση Εργασιών

Η πρόκληση να βγει η δουλειά στην ώρα της με χαμηλό κόστος έχει τώρα λύση

labor

Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού

 

Οι επιχειρήσεις παραγωγής κάθε μεγέθους έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το εργατικό δυναμικό τους και να επιτύχουν τη μέγιστη κερδοφορία