Διαχείριση Συντήρησης

traceprologo 

 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και πλήρης έλεγχος της συντήρησης της εταιρείας σας

Το σύστημα TracePro Maintenance and Repair Management είναι μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των καθημερινών επισκευών στο εργοστάσιο, όπως η προληπτική συντήρηση. Το κύριο πλεονέκτημα του TracePro Maintenance and Repair Management είναι ότι δεν είναι απλώς ένα βοηθητικό λογισμικό (back-office) που χρειάζεται καθημερινή καταχώρηση δεδομένων.

maintenancemanagement1

Κάθε τεχνικός είναι εξοπλισμένος με ένα φορητό τερματικό. Όταν υπάρχει κλήση για ζημιά, ο διευθυντής συντήρησης πρέπει να εισάγει την αναφερθείσα βλάβη / ζημιά στο PC μέσω μιας εύκολης διαδικασίας με 4 βήματα. Μέσω του υπάρχοντος δικτύου Wi-Fi η αναφερθείσα βλάβη / ζημιά θα εμφανιστεί στο φορητό τερματικό του τεχνικού σε πραγματικό χρόνο. Μόλις λυθεί το πρόβλημα, ο τεχνικός θα πρέπει να εισάγει απλώς τις λεπτομέρειες στο σύστημα επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία και στη συνέχεια οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο γραφείο του διευθυντή συντήρησης σε πραγματικό χρόνο.
Το σύστημα TracePro Maintenance and Repair Management υποστηρίζει επίσης τόσο προληπτικές όσο και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

Οφέλη

• Παρακολουθείστε κάθε εργασία επισκευής και συντήρησης στις εγκαταστάσεις σας σε πραγματικό χρόνο
• Μειώστε το κόστος συντήρησης ελέγχοντας τα ανταλλακτικά και τις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα πολύ συχνά
• Βελτιώστε την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες σας
• Βελτιώστε την απόδοση του προσωπικού
• Μειώστε την αλληλεπικάλυψη εργασιών
• Μειώστε το χρόνο ανταπόκρισης της Διοίκησης σε περιπτώσεις προβλημάτων
• Βελτιώστε τις διαδικασίες αναφορών και παρακολούθησης
• Εφαρμόστε πρότυπα λειτουργίας
• Ποιοτικός έλεγχος

Δυνατότητες

• Υποστήριξη επισκευών, προγραμματισμένων εργασιών και προληπτικής συντήρησης
• Υποστήριξη όσων τερματικών χειρός χρειάζεστε
• Επικοινωνία με Wi-Fi (πραγματικός χρόνος) ή με τερματικό χειρός
• Τερματικά χειρός με εύκολη διεπαφή "που μοιάζουν με κινητό" (χρώματα, μεγάλα εικονίδια, οθόνη αφής με στυλό)
• Νέες εργασίες μπορούν να δημιουργηθούν από τερματικά χειρός
• Έτοιμες αναφορές και δυνατότητα να δημιουργήσετε όσες και όποιου είδους αναφορές θέλετε