Εκτέλεση & Ανάλυση Παρτίδων

traceprologo


Το TracePro Batch είναι ένα ευέλικτο λογισμικό εκτέλεσης και ανάλυσης παρτίδων (συνεργάζεται με το Siemens WinCC και άλλα λογισμικά SCADA, που υποστηρίζουν διακομιστή OPC), σχεδιασμένο να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες ομαδοποιημένης παραγωγής, να μειώνει το κόστος, να αυξάνει την ποιότητα και να ενισχύει την κερδοφορία. Είναι επίσης σχεδιασμένο να αντιμετωπίξει συγκεκριμένους κανονισμούς του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, όπως ο Τίτλος 21 Μέρος 11 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών για τα ηλεκτρονικά αρχεία.
Το TracePro Batch αντλεί πολλά από τα οφέλη του ενσωματώνοντας τις αρχές του "σπονδυλωτού αυτοματισμού παρτίδων", όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα. Ο διαχωρισμός του εξοπλισμού και των πιθανών λειτουργιών του καθορίζοντας τη διαδικασία παραγωγής μέσω του TracePro επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη δημιουργία συνταγών και διαδικασιών παραγωγής, που εκτελούνται από το προσωπικό παραγωγής και όχι από εξειδικευμένους μηχανικούς.
Το TracePro Batch σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη συνολική διαδικασία παραγωγής από ένα συνηθισμένο υπολογιστή. Παρέχει πλήρη ιστορικά στοιχεία παραγωγής και παραγωγικότητας. Παρέχει επίσης την ιχνηλασιμότητα του κάθε υλικού που χρησιμοποιείται σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παραγωγής.

 

BatchExecution1        BatchExecution2

 

Το βασικό πλεονέκτημα του TracePro Batch είναι η ικανότητά του να επικοινωνεί με όλα τα συστήματα ERP (π.χ. SAP, Oracle). Δυστυχώς, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ αυτών των ισχυρών ολοκληρωμένων συστημάτων ERP και των συστημάτων ελέγχου παραγωγής. Χάρη στo TracePro Batch αυτό το χάσμα εξαλείφεται.
Το TracePro Batch ελέγχει και εκτελεί τις εντολές παραγωγής που έχουν σχεδιαστεί από τον υπεύθυνο παραγωγής. Οι εντολές παραγωγής του σχεδίου παραγωγής που έχουν εκδοθεί μεταφορτώνονται από το TracePro Batch στο σύστημα ελέγχου της εργοστασίου (Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές PLC, Συστήματα Ζύγισης, Ελεγκτές, κ.λπ.). Αυτές οι εντολές εκτελούνται αυτόματα είτε από τον εξοπλισμό παραγωγής ή με την παρέμβαση ενός χειριστή. Με την ολοκλήρωση κάθε εργασίας το TracePro Batch συλλέγει και καταγράφει αυτομάτως σε μια βάση δεδομένων τις επιβεβαιώσεις των σχετικών εντολών παραγωγής με τις πραγματικές τιμές (πραγματική κατανάλωση υλικών, πραγματικός χρόνος εκτέλεσης σε κάθε κέντρο εργασίας). Επίσης σε πραγματικό χρόνο γίνονται ενημερώσεις αποθεμάτων (πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα, ολοκληρωμένα προϊόντα).

Δυνατότητες

• Επικοινωνία και συνεργασία με το σύστημα ελέγχου του εργοστασίου
• Διαχείριση συνταγών
• Αυτόματη εκτέλεση συνταγών (έλεγχος παραγωγής)
• Δυνατότητα χειροκίνητης εκτέλεσης σε επιμέρους βήματα των συνταγών
• Δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων των βημάτων της συνταγής κατά την εκτέλεσή της
• Έλεγχος όλων των διαδικασιών παραγωγής σε συνεργασία με PLC, ελεγκτές διαδικασίας, ελεγκτές δοσομέτρησης, κ.λπ.
• Διαχείριση υλικών και εξοπλισμού
• Μεταφόρτωση των εντολών παραγωγής στο σύστημα ελέγχου προς εκτέλεση
• Λεπτομερής συλλογή και καταγραφή δεδομένων όλων των μετρήσεων που αφορούν κάθε παραγωγική διαδικασία
• Αναφορές για την παραγωγή και τα αποθέματα (καταναλώσεις, πραγματικό στοκ)
• Ανταλλαγή δεδομένων για υλικά, συνταγές και εντολές παραγωγής με το σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)